Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych ogłasza dodatkowy nabór na studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo

Studia drugiego stopnia w formie sesji zjazdowych sobota – niedziela, rozpoczynające się od semestru letniego 2019/2020, zorganizowane zostaną jako:

  • zajęcia teoretyczne w ramach 13 sesji sobotnio - niedzielnych w semestrze,
  • praktyki zawodowe w łącznym wymiarze 5 tygodni.

Zgłoszenia proszę składać do dnia 06 marca 2020r. poprzez formularz rejestracyjny.

Wszelkich szczegółowych informacji udziela Dziekanat Wydziału Opieki Zdrowotnej w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 10-14 pod numerem telefonu 32 248 12 92 wew. 21