Wyższa Szkoła Nauk Sosowanych wydłuża termin rekrutacji na semestr letni

Studia drugiego stopnia w formie weekendowych sesji zjazdowych piątek– niedziela (jedynie wybrane piątki), rozpoczynające się od semestru letniego 2018/2019, zorganizowane zostaną jako:

  • zajęcia teoretyczne w ramach 10 sesji weekendowych sobotnio - niedzielnych (zajęcia odbędą się też w wybrane piątki) w semestrze,
  • praktyki zawodowe w łącznym wymiarze 12 tygodni.

Studia zawodowe w formie weekendowych sesji zjazdowych piątek– niedziela (jedynie wybrane piątki), rozpoczynające się od semestru letniego 2017/2018, zorganizowane zostaną jako:

  • zajęcia teoretyczne w ramach 12 sesji sobotnio - niedzielnych (zajęcia odbędą się też w wybrane piątki) w semestrze,
  • praktyki zawodowe w łącznym wymiarze 18 tygodni.

Zgłoszenia proszę składać do dnia 28 lutego 2019r. poprzez formularz rejestracyjny.

Wszelkich szczegółowych informacji udziela Dziekanat Wydziału Opieki Zdrowotnej w dniach od wtorku do piątku w godzinach od 09-15 pod numerem telefonu 32 248 12 92 wew. 21