Wydłużony termin rekrutacji na studiach pomostowych!

Decyzją Dziekana Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w rudzie Śląskiej wydłuża się termin rekrutacji nastudiach Zawodowych (Pomostowych) na kierunku pielęgniarstwo.

Zgłoszenia proszę składać do dnia 20 października 2022r. poprzez formularz rekrutacyjny.

Wszelkich szczegółowych informacji udziela Dziekanat Wydziału Opieki Zdrowotnej w dniach od środy do piątku w godzinach od 09-15 pod numerem telefonu 32 248 12 92 wew. 21