Uroczystość czepkowania 2022

W dniu 3 grudnia 2022r. odbyła się w siedzibie uczelni uroczystość czepkowania dwóch roczników studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo dla których w okresie pandemii uroczystość ta nie była organizowana.

Uroczystość zainaugurowana została wykładem wspartym prezentacją multimedialną wygłoszonym przez Panią mgr piel. Ilonę Starek na temat symboli pielęgniarstwa i historii stroju pielęgniarskiego. Aktu czepkowania będącego potwierdzeniem nabycia przez studentów pierwszego stopnia wtajemniczenia zawodowego i symbolicznego wprowadzenia do zawodu dokonała kadra nauczycieli akademickich prowadząca kształcenie z podstaw pielęgniarstwa w osobach:

- Pani mgr piel. Haliny Zając

- Pani mgr piel. Ilony Starek

- Pani mgr piel. Joanny Hofman

Po czepkowaniu studenci złożyli przysięgę pielęgniarską i odśpiewali Hymn pielęgniarski.

Życzenia uzyskania tytułu dyplomowanej pielęgniarki/ pielęgniarza oraz satysfakcji z pracy w zawodzie złożył w imieniu JM Rektora Pani dr n. med. Jadwigi Pyszkowskiej, prof. WSNS – Kanclerz uczelni i Dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej.

W uroczystości wzięli też udział członkowie rodzin. Uroczystość zakończona została spotkaniem przy kawie i własnych wypiekach studentów.