Szczepienie ochronne przeciwko COVID-19

Ruda Śląska, 17 grudnia 2020r.

 

Pracownicy i studenci

Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

 

Dotyczy: Szczepienia ochronnego przeciw COVID-19

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2020r. dotyczącym szczepień personelu medycznego i niemedycznego przeciw COVID-19 w szpitalach węzłowych w Etapie 0 mogą skorzystać:

  1. Pracownicy szpitala węzłowego,
  2. Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
  3. Pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
  4. Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
  5. Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów,  jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

Do szczepienia mogą się zgłosić  i zostać zaszczepione osoby wymienione w etapie 0, niezależnie od tego czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.

Właściwym szpitalem węzłowym do którego przekazane zostaną listy jest Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej.

Przedkładając powyższą informację i zachęcając do przystąpienia do programu szczepienia ochronnego przeciw COVID-19, uprzejmie informuję, że osoby wyrażające gotowość zaszczepienia się proszone są o przesłanie pisemnego zgłoszenia wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych  w nieprzekraczalnym terminie do godz. 14:00 dnia 23.12.2020 na adres mailowy uczelni.

                            

                            Rektor

/-/dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, prof. WSNS

 

 

Formularz zgłoszenie dostępny jest na stronie internetowej Szpitala Miejskiego w Rudzie Ślaskiej, oraz pod linkiem: Formularz

Formularz należy wypełnić, podpisać, zeskanować i przesłać na adres mailowy uczelni.