Rekrutacja na studia na kierunku pielęgniarstwo

Rekrutacja na studia na kierunku pielęgniarstwo
Dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej informuje, że rekrutacja na studia na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2019/2020 prowadzone jako:

  • studia I stopnia
  • studia pomostowe
  • studia II stopnia, w tym łączone ze specjalizacją lub studiami podyplomowymi

otwarta zostanie w formie elektronicznej z dniem 21 maja 2019r.

Szczegółowe informacje dotyczące form kształcenia określa uchwała senatu.