Przesłanie Rektor Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych

Szanowni Państwo Nauczyciele Akademiccy i Pracownicy 

Drogie Studentki i Drodzy Studenci,

Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

 

Rozpoczęcie roku akademickiego jest od wieków czasem świątecznym każdej społeczności uczelnianej niosąc ze sobą nowe wyzwania i zadania. Czas pandemii powoduje, że nie możemy spotkać się uroczyście wszyscy razem, by wspólnie celebrować ten szczególny dzień akademickiego kalendarza. Pozostaję jednak w nadziei, że mimo szczególnej sytuacji epidemicznej i fizycznej odległości, jesteście Państwo zdalnie z nami.  

 

Każdy nowy rok akademicki niesie z sobą też pytania każdego z członków społecznosci uczelni o jego przebieg i nadzieje na sukcesy i osobistą satysfakcję z pracy dydaktycznej lub studiowania. Czas pandemii dodaje do tych pytań i nadziei nowe dylematy. Mimo częściowo zawieszonej tradycyjnej formy działalności dydaktycznej uczelni, jesteśmy przygotowania na to aby utrzymać jak najwyższy poziom dydaktyczny dostosowując formy pracy dydaktycznej i organizacyjnej uczelni do obowiązujących zaleceń sanitarnych. Dbałość o jakość kształcenia przy wykorzystaniu nowych technologii wdrażanych w ramach kształcenia na odległość, oraz dbałość o edukację praktyczną, której niestety nie da się zastąpić formą online, będzie w tym czasie należała do priorytetów naszej uczelni.

Zasłużoną satysfakcję daje nam utrzymujące się od lat zainteresowanie studiami na kierunku pielęgniarstwo w Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej.

Odwaga, mądrość i otwarcie na potrzeby słabego i chorego człowieka są najważniejsze dla kadry uczelnianej w kształtowaniu postaw w tym pięknym zawodzie medycznym.

Studentkom i studentom pierwszego roku studiów gratuluję statusu studenta naszej  uczelni i podjęcia zadań wymagających wielu poświęceń   i wyrzeczeń, życząc jednocześnie wytrwałości, która zapewni sukcesy i satysfakcję.

Wszystkim pozostałym studentom życzę wytrwałości w kontynuacji studiów.

Jesteście Państwo nadzieją całego systemu ochrony zdrowia, który boryka się z niedoborami kadrowymi.

Kadrze nauczycieli akademickich wszystkich obszarów kształcenia w zawodzie życzę zrozumienia dla nowych form edukacji wymagających niekiedy dodatkowego wkładu pracy i wierzę, że jesteście Państwo otwarci na podjęcie tych wyzwań.

 

Pozostałym pracownikom uczelni życzę, aby umiejętności wpisania swoich obowiązków do zmienionej organizacji pracy uczelni i otwartości na wspieranie studentów i kadry nauczającej swoim doświadczeniem i znajomością nowych technologii.

 

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!

Vivat academia! Vivant professores! Vivat membrum quodlibet, semper sint in flore.”

 

                                 Rektor

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, prof.WSNS