Nowy wzór dyplomu WSNS

Zgodnie z postanowieniami art.77 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej wprowadza z dniem 18 czerwca 2021r. nowy wzór dyplomu studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Wzór dyplomu studiów pierwszego stopnia

Wzór dyplomu studiów drugiego stopnia

 

Wzór dyplomu i jego zabezpieczeń zatwierdzony został przez Komisję ds. dokumentów Publicznych Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i wprowadzony został uchwałą nr 2/2021 Senatu dostępną na stronie BIP uczelni.