30 kwietnia w WSNS

Informujemy, że dnia 30 kwietnia zarówno Dziekanat jak i Biuro Rektora będą nieczynne.

Informujemy, że dnia 30 kwietnia zarówno Dziekanat jak i Biuro Rektora będą nieczynne.