Kondolencje

Wyrazy szczerego współczucia, wsparcia i otuchy
z powodu nagłej śmierci ojca

Kwestorowi

Pani Beacie Taraszce i rodzinie

składają

Rektor, Dziekan, Kanclerz i współpracownicy
Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej