Kondolencje

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

doktora nauk przyrodniczych Witoda Chociłowskiego

wieloletniego nauczyciela akademickiego Wydziału Opieki Zdrowotnej.

 Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim

 składają Rektor, Dziekan, Kanclerz oraz cała społeczność akademicka Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej