O czasopiśmie

Polski Przegląd Nauk Stosowanych

Polski Przegląd Nauk Stosowanych (PPNS) jest nowym interdyscyplinarnym, recenzowanym półrocznikiem  naukowo-edukacyjnym, wydawanym  i udostępnianym w formie elektronicznej  przez Wyższą Szkołę Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej (WSNS) na podstawie rejestracji czasopisma z dnia  31 lipca 2008r. w Rejestrze Dzienników i Czasopism pod poz.299 dokonanej Postanowieniem Sądu Okręgowego w Gliwicach.

PPNS publikuje prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, referaty i sprawozdania z uczestnictwa w kongresach, konferencjach i sympozjach naukowych  z zakresu dziedzin nauk rozumianych jako nauki stosowane, w tym:

  • nauk medycznych i nauk o zdrowiu w zakresie:
  • nauk medycznych,
  • nauk o zdrowiu obejmujących pielęgniarstwo,  położnictwo, fizjoterapię, terapię zajęciową, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, dietetykę i kosmetologię,
  • nauk o kulturze fizycznej;
  • nauk humanistycznych i społecznych w zakresie:
  • nauk humanistycznych obejmujących nauki o kulturze i religii;
  • nauk społecznych obejmujących nauki socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne;

oraz listy do redakcji których problematyka ma odniesienie do zdrowia, życia, bezpieczeństwa społecznego  i socjalnego człowieka. 

PPNS jest ponadto platformą publikacji wyróżnionych prac dyplomowych studentów WSNS, publikacji współpracujących z uczelnią intersariuszy zewnętrznych oraz tłumaczeń istotnych publikacji zagranicznych wiążących się z profilem naukowym wydawnictwa. 

 

Struktura merytoryczna

Struktura merytoryczna czasopisma wyróżnia dwa segmenty edycji:

  • Medycyna i Nauki o Zdrowiu,
  • Nauki Humanistyczne i Społeczne

Poprzez stronę PPNS dostępne jest streszczenie pracy oraz pełny tekst pracy w pdf pod streszczeniem.

Gwarancją utrzymania wysokiego poziomu naukowego czasopisma jest związana z WSNS kadra naukowo-dydaktyczna i powołana przez wydawcę Rada Naukowa  stanowiąca grono ekspertów reprezentujących poszczególne dziedziny naukowe zaliczane powszechnie do nauk stosowanych.