Ubezpieczenie NNW

Studenci studiów pierwszego stopnia mogą za pośrednictwem uczelni ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Informacje i sposób przystąpienia do ubezpieczenia dostępne są na platformie Moodle uczelni w kursie Dziekanat.