15.10.2023 - Godziny Rektorskie

Informacja w sprawie zawieszenia zajęć

Uprzejmie informuję, że Rektor Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych działając na podstawie §11 ust.1 pkt. 11 Statutu Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w powiązaniu z §12 ust.5 Regulaminu studiów w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

ustanowił

dzień 15 października 2023r. dniem wolnym od zajęć
w celu umożliwienia studentom wypełnienia obywatelskiego obowiązku udziału w wyborach do Sejmu i Senatu.

 

Dziekan
dr n. med, Anna Gawęda, prof. WSNS